BAHASA MALAYSIA      03 6038 8314 (Customer Service)
No items in cart View Cart

Israiliyyat Hadith Mawdu' & Fitnah Sirah di Alam Melayu


“Kerancuan pemikiran Islam-Melayu-Nusantara berkaitan sejarah awal perkembangan Islam dan tradisi penulisan Islam di Alam Melayu”.

Ketiga-tiga topik tersebut sampai kepada orang awam sebagai cerita atau kisah yang dipanjangkan melalui ceramah atau penulisan yang bersifat keagamaan. Biasanya yang menyampaikannya pula adalah golongan agamawan sama ada daripada kalangan ilmuwan atau penceramah kebanyakan. Cerita-cerita dan kisah-kisah yang menjadi modal ceramah dan penulisan ini pula adalah berkaitan dengan perkara Ghaybiyyāt atau Samʿiyyāt, sekali gus ia berkaitan urusan ʿAqīdah. Tapi sumbernya diambil daripada pelbagai sumber yang tidak autentik, mudahnya bersumberkan selain daripada al-Qur’ān dan al-Ḥadīth al-Ṣaḥīḥah.

Sumber kisah-kisah pelik dan ajaib itu kadang-kadang mimpi si polan, kadang-kadang daripada buku yang tidak menyatakan sumber, kadang-kadang bersumberkan daripada rujukan aliran selain Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʿah seperti Shīʿah dan seumpama. Sedangkan sumber bagi apa-apa sahaja yang mahu dinisbahkan kepada perkara dan alam ghaib HANYALAH al-Qur’ān dan al-Ḥadīth al-Ṣaḥīḥah, dan ini merupakan Uṣūl dalam Iʿtiqād/ ʿAqīdah Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʿah.

Terlalu banyak ayat al-Qur’ān dan al-Ḥadīth yang menjelaskan bahawa sumber alam dan perkara ghaib hanya, mesti, wajib, tidak boleh tidak adalah al-Qur’ān dan al-Ḥadīth al-Ṣaḥīḥah sahaja. Bagaimana ia seakan tidak difahami tuntas oleh kita!? Malah sebahagiannya adalah agamawan sendiri… terdapat 46 ayat yang mempunyai kalimah الغيب menurut Shaykh Dr. Muḥammad Fū’ad ʿAbd al-Bāqi (r.h.) dalam al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur’ān yang mana jika ditadabburkan pasti kita akan tahu di mana tidak kenanya kefahaman keimanan kepada perkara dan alam ghaib dalam kalangan kita. Tidak fahamnya kita hakikat yang hakiki yang menjadi tuntutan syariat Islam dalam keimanan terhadap perkara dan alam ghaib melahirkan seorang Muslim yang beriman kepada semua rukun iman dan melaksanakan semua rukun Islam dengan sempurna namun dalam masa yang sama masih menerima dan melaksanakan sesuatu yang boleh mencederakan Iman dan Islamnya sendiri. Lahir generasi yang bertaʿabbud (iyyāka naʿbudu) kepada Allah namun tidak total dan mutlak berastaʿīn (wa iyyāka nastaʿīn) kepada-Nya, ini sungguh ironi. Beribadah kepada Allah namun menjadikan bomoh, pawang, dukun, poyang, tangkal-mangkal, sial-majal, kubur/orang mati sebagai WASILAH untuk memohon pertolongan juga daripada Allah. Sedang banyak ayat al-Qur’ān dan al-Ḥadīth menyuruh kita meminta terus kepada Allah tanpa wasilah yang tidak Sharʿī.

Kesimpulannya, kesan tidak berhati-hati dan tidak meningkatkan sensitiviti dalam menyampaikan dan menerima riwayat-riwayat tentang Ghaybiyyāt atau Samʿiyyāt yang paling utama adalah boleh merosakkan ʿaqīdah malah melahirkan ritual-ritual bidʿah yang akhirnya mampu menjerumuskan seseorang itu ke lembah kesyirikan kepada Allah - naʿuzubi’Llāhi min dhālik. Lihatlah bagaimana tokoh-tokoh utama ajaran yang sudah difatwakan sesat berkaitan Islam menggunakan cerita-cerita rekaan berkaitan perkara dan alam ghaib untuk mendoktrinkan pengikut mereka bahawa diri mereka punya kelebihan tertentu berbanding orang lain, biasanya dinamakan sebagai ‘karāmah’, kerana nabi dan rasul punya ‘muʿjizāt’!


Pembelian: sila whatsapp https://wa.me/01156742989

Book Information

ISBN: 978-967-702-505
Number of Pages: 254 Page
Publish Date: 15 April 2019
Price Sabah/Sarawak: RM38.00

RM35.00 Out of stock

*Price may change from time to time, subject to the terms and conditions.

You may also be interested in this book:

Contact Us

Kemilau Publika Sdn. Bhd.
No.22F, Jalan Bidara 8,
SU Mall, Saujana Utama 3,
47000 Selangor, MALAYSIA

03 6038 8314
03 6038 8341
kemilaupublika@gmail.com

Come! Follow Us


Our Guest

We have 14 guests online